Konferencja „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie” w Pakoszówce

20 grudnia w sali „Dziedzic” w Pakoszówce, Lokalna Grupa Działania Dolina Sanu pod kierownictwem prezesa zarządu p. Pawła Wdowiaka zorganizowała konferencję pn. „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie”. Konferencja została zorganizowana w ramach projektu „Wiem. Reaguję. Przeciwdziałam !!!”. Pomysłodawcą i głównym partnerem projektu jest Gmina Sanok reprezentowana przez wójt p. Annę Hałas.
Celem niniejszej inicjatywy było zwiększenie skuteczności działań na rzecz przeciwdziałania przyczynom przestępczości w Gminie Sanok, Tyrawie Wołoskiej i powiecie sanockim.
Na debatę zaproszono osoby mające szczególny wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa  tj. przedstawicieli władz samorządowych, przedstawicieli służby wojskowej i cywilnej oraz pracowników oświaty.

Spotkanie podzielono na cztery panele dyskusyjne:

  • Współpraca szkół z Policją w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przestępczości nieletnich;
  • Możliwości organizacji pozarządowych w profilaktyce przestępczości;
  • Rola zespołu interdyscyplinarnego w przeciwdziałaniu przestępczości na terenie gmin;
  • Omówienie strategii przeciwdziałania przestępczości na terenie powiatu sanockiego.

Tematyka spotkania koncentrowała się głównie na omówieniu roli i obowiązków poszczególnych przedstawicieli instytucji oraz służb w pracach zespołów interdyscyplinarnych. Punktem kulminacyjnym konferencji było przekazanie przedstawicielom Policji maskotek – odblasków, Misiów ‘Ratownisiów” oraz profesjonalnych alkomatów.

Konferencja zacieśniła  nawiązaną w ramach projektu „Przestępczość – nie dziękuję” współpracę między lokalnymi instytucjami odpowiedzialnymi za zapewnienie bezpieczeństwa.

Projekt „Wiem. Reaguję. Przeciwdziałam !!!” został dofinansowany w 99% z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.