Konkurs NIVEA Polska Sp. z o.o. Zgłoś i walcz o Podwórko Talentów NIVEA dla swojej miejscowości!

Do 8 kwietnia 2020 r. można wysyłać zgłoszenia w konkursie na Podwórko Talentów o wartości 250.000 zł!
Celem konkursu jest wyłonienie projektów i przyznanie im nagród w postaci wybudowania placów zabaw.  W ramach ogłoszonego konkursu, swoje zgłoszenia mogą przesyłać gminy, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, publiczne szkoły podstawowe, a także zespoły szkół, w skład których wchodzi publiczna szkoła podstawowa.

Rodzaj wsparcia: NAGRODA RZECZOWA
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?
1. Gminy.
2. Spółdzielnie mieszkaniowe.
3. Wspólnoty mieszkaniowe.
4. Publiczne szkoły podstawowe.
5. Zespoły szkół, w skład których wchodzi publiczna szkoła podstawowa.
W konkursie nie mogą wziąć udziału obszary identyfikowane kodami pocztowymi podmiotów zgłaszających, które zostały beneficjentami Konkursów Podwórko Talentów NIVEA w latach 2017-2019.
Na co można uzyskać wsparcie ?
Wybudowanie placu zabaw.
Place zabaw mają składać się m.in. z takich elementów jak: kubik wspinaczka, urządzenie do balansowania, huśtawka bocianie gniazdo, gra Twister, gra skok w dal, gra kapsle, trampolina, tablice muzyczne z bębnami, teatrzyk, tuba do rozmawiania, planetarium, rowerek, piaskownica naukowa, zegar słoneczny, ławka.
Opis:
Organizatorem konkursu jest firma XS events Sp. z o.o. sp.k.
Konkurs jest organizowany na zlecenie firmy NIVEA Polska Sp. z o.o. będącej jednocześnie fundatorem nagród.
Cel: wyłonienie projektów i przyznanie im nagród w postaci wybudowania 20 placów zabaw o wartości 250.000 zł każdy.
Konkurs jest realizowany za pośrednictwem strony internetowej oraz aplikacji internetowej na urządzenia mobilne.
W ramach konkursu przewidziano 2 ścieżki:
1. Ścieżkę podstawową – w tym przypadku zwycięstwo uzależnione jest od ilości głosów oddanych przez internautów na daną lokalizację.
2. Ścieżkę jurorską – w tym przypadku konieczne jest przesłanie pracy konkursowej (filmu lub prezentacji pokazujących wybitne talenty dzieci), następnie zostaje wyłonionych 5 zwycięzców.
Uczestnicy, którzy nie zostali zwycięzcami, biorą udział w konkursie zgodnie ze ścieżką podstawową.
Lokalizacja przeznaczona pod budowę podwórka musi mieć powierzchnię nie mniejszą niż 400 m2, z zastrzeżeniem, że w przypadku lokalizacji większej niż 400 m2, uczestnik musi wyrazić zgodę na możliwość wykorzystania jej w całości lub w części.
Nasłonecznienie lokalizacji powinno wynosić co najmniej 4 godziny, liczone w dniach równonocy (21.03 i 21.09) w godzinach 10:00-16:00, a w zabudowie śródmiejskiej co najmniej 2 godziny.
Nieruchomość gruntowa, na której ma zostać zbudowane podwórko musi spełniać wszelkie wymogi prawne i faktyczne dla budowy na jej terenie placu zabaw.
Termin przesyłania zgłoszeń:
8 kwietnia 2020
Źródło / Więcej informacji:
https://podworko.nivea.pl/
Kontakt:
https://podworko.nivea.pl/kontakt

Wnioskowanie przez internet

  • Tak

Partner zagraniczny

  • Nie

Rodzaj wsparcia

  • nagroda

Źródło informacji: https://granty.pl/4378/
https://podworko.nivea.pl/