Konkurs Rady Europy „My Rights, My Voice” – Moje Prawa, Mój głos – zachęcamy do udziału!

O tym jak rozumieją swoje prawa, opowiedzą młodzi uczestnicy konkursu Rady Europy. Mogą to zrobić na wiele sposobów: za pomocą przemówienia, scenki teatralnej lub musicalowej, rysunku, czy też rzeźby. Konkurs jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży w wieku 10-17 lat.

 

Konkurs służy promowaniu wśród dzieci świadomości przysługujących im praw. Ma także zachęcić do prezentowania własnego spojrzenia na prawa dziecka.

Idea konkursu wpisuje się zarówno w prowadzone w ramach Unii Europejskiej (UE) działania dotyczące praw dziecka: przyjętą w marcu br. Strategię UE na rzecz Praw Dziecka, Plan Działań UE na rzecz Praw Człowieka i Demokracji na lata 2020-24, jak również inicjatywy podejmowane w obszarze praw dziecka na forum ONZ i Rady Europy.

Jak zgłosić się do udziału?

Zgłoszenia są przyjmowane w formie projektów artystycznych. Mogą to być krótkie klipy wideo mówiące o tym, jak dzieci rozumieją przysługujące im prawa (przemówienie, scenka teatralna, musicalowa, nagranie procesu malowania/rzeźbienia itp.). Tematem pracy powinno być konkretne prawo przysługujące dziecku, zgodnie z Konwencją Praw Dziecka ONZ oraz celami Strategii UE na rzecz Praw Dziecka. Organizatorzy proszą także, aby niemożliwe było zidentyfikowanie dzieci występujących w materiałach wideo (np. poprzez występ w maskach artystycznych, medycznych itp.).

Projekty mogą być realizowane indywidualnie lub grupowo. Nadesłane prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: 10-12 lat, 13-14 lat oraz 15-17 lat. Termin nadsyłania prac mija 15 października 2021 r.

Informacje dotyczące inicjatywy znajdują się na stronie.

Organizatorzy konkursu

Konkurs „My Rights, My Voice” organizowany jest przez Delegaturę UE przy Radzie Europy w Strasburgu wraz ze stałymi przedstawicielstwami Andory i San Marino przy tej organizacji.

 

 

źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/konkurs-rady-europy-my-rights-my-voice--moje-prawa-moj-glos--zachecamy-do-udzialu