Konsultacje społeczne dotyczące przyszłego funkcjonowania Regionalnej Izby w Strachocinie

W dniach 13 lutego 2020 r. na sali narad Urzędu Gminy Sanok oraz 17 lutego 2020 r. w WDK w Strachocinie, odbyły się konsultacje społeczne dotyczące projektu przyszłego funkcjonowania Regionalnej Izby w Strachocinie. Podczas konsultacji uczestnicy mogli zgłaszać swoje uwagi dotyczące planowanej inwestycji.

Serdecznie dziękujemy wszystkim chętnym i zainteresowanym osobom za przybycie na spotkanie oraz aktywny udział w dyskusji.