Konsultacje społeczne projektu Krajowego Planu Strategicznego dla WPR na lata 2021-2027

Wójt Gminy Sanok informuje, że do dnia 15 lutego 2021 r. trwa pierwszy, społeczny etap konsultacji projektu Krajowego Planu Strategicznego na lata 2021-2027.

Propozycje rozwiązań przedstawione w projekcie Planu zostały wypracowane w trakcie prac zespołów skupiających środowiska eksperckie, zaangażowane do oceny stanu oraz zidentyfikowania najistotniejszych potrzeb i wypracowania sposobu ich realizacji.

Każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się z projektem Planu Strategicznego dla WPR i zgłoszenia swojego stanowiska poprzez specjalny internetowy formularz (zgłoszenie jest w pełni anonimowe – nie wymaga podania żadnych danych osobowych).

Projekt Planu Strategicznego dla WPR na lata 2021-2027 i inne dokumenty dostępne są na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/wprpo2020/konsultacje-spoleczne-planu-strategicznego-dla-wpr.

Zgłoszone uwagi pomogą w wypracowaniu rozwiązań, które będą szansą dla Polski w kształtowaniu przyszłych instrumentów interwencji. Ułatwią dostosowywanie ich do krajowych uwarunkowań, przy jednoczesnym kształtowaniu zasad i warunków dostępu do wsparcia.

 

Pliki do pobrania