Kontynuacja prac dotycząca budowy i przebudowy budynku Ochrony Zdrowia i OSP w Pisarowcach

W połowie lutego 2020r. została zawarta umowa na kontynuację robót na zadanie: „Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej o funkcji usługowej – Ochotnicza Straż Pożarna i Placówka Ochrony Zdrowia w Pisarowcach”.

Planowany zakres prac (o ile warunki atmosferyczne pozwolą) powinien zostać zrealizowany do końca kwietnia 2020r. W ramach niniejszego etapu planujemy dokończenie robót murarskich i żelbetowych, wykonanie konstrukcji dachu nad klatką schodową wraz z pokryciem oraz wymianę pokrycia dachu na istniejącym budynku.
Będziemy na bieżąco informować o postępach w realizacji wykonywanych prac.