Kontynuacja prac remontowych w Ośrodku Zdrowia w Pisarowcach

W połowie 2020 roku zakończono zaplanowany zakres prac budowlanych, związanych z rozbudową i przebudową budynku użyteczności publicznej o funkcji usługowej – Ochotnicza Straż Pożarna i Placówka Ochrony Zdrowia w Pisarowcach. Już niedługo rozpocznie się kontynuacja prac.
W zakresie robót planowane jest wykonanie instalacji elektrycznej oraz wodno-kanalizacyjnej, położenie tynków wewnętrznych oraz montaż klap przeciwpożarowych.