KOWR informuje o możliwości uzyskania przez rolników indywidualnych pożyczki na realizację przedsięwzięć mających na celu rozwój obszarów wiejskich