KOWR w Rzeszowie informuje producentów surowca tytoniowego o obowiązku przekazywania corocznej informacji o produkcji i zbyciu surowca tytoniowego