Krajobraz gminy Sanok

Szanowni Państwo, Mieszkańcy gminy Sanok, Turyści!

W związku z realizacją projektu „Planowanie przestrzenne jako narzędzie ochrony przyrody w Karpatach” współfinansowanego z Funduszy Europejskich, w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w gminie Sanok przesyłamy ankietę dotyczącą kierunków rozwoju krajobrazu gminy Sanok.

Ankieta ma na celu opracowanie raportu dotyczącego wskazań i działań wzmacniających jakość i funkcjonowanie środowiska przyrodniczego w Państwa gminie.

Wypełniając tą ankietę macie Państwo wpływ na skuteczną ochronę przyrody w oparciu o efektywne planowanie przestrzenne w gminie Sanok.

Wypełnienie ankiety zajmuje około 5 minut.

Dziękujemy za wypełnienie ankiety.

Link do ankiety: https://goo.gl/forms/dGrFbuE1OefiR8aM2