„Krok do przodu” – bezpłatne szkolenia dla kobiet

Zapraszamy bezrobotne oraz bierne zawodowo kobiety, zamieszkujące na terenie województwa podkarpackiego do udziału w projekcie „Krok do przodu”.

Projekt zakończy się 6-miesięcznym płatnym stażem zawodowym.

[fb_button]

Dodatkowo organizatorzy zapewniają uczestnikom:

  • ubezpieczenie NNW,
  • zwrot kosztów dojazdu na zajęcia,
  • zwrot kosztów opieki nad dziećmi\osobami zależnymi,
  • catering,
  • materiały szkoleniowe,
  • stypendium szkoleniowe,
  • stypendium stażowe,
  • badania lekarskie,
  • szkolenie wstępne BHP.

Więcej informacji udziela p. Agnieszka Pakuła, asystent projektu (tel. 882 117 695).