KRUS informuje

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Placówka Terenowa w Sanoku informuje, o kontynuacji grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci rolników.

Ulotka_A4_KRUS