Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 24 maja 2020 r.

24 kwietnia 2020 r. podpisana została nowelizacja Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniająca rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Treść nowelizacji Rozporządzenia i uzasadnienie poniżej:

nowelizacja Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej covid-19

UZASADNIENIE

Zgodnie z brzmieniem ww. nowelizacji rozporządzenia, do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty, a nauka będzie się odbywać na odległość.

Wobec utrzymującej się wysokiej liczby zachorowań wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 przepisami rozporządzenia z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Minister Edukacji Narodowej zdecydował o podjęciu działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa wśród dzieci i młodzieży i ograniczeniu – w terminie od 27 kwietnia do 24 maja 2020 r. – działalności niektórych jednostek systemu oświaty.

Przypomnijmy, że w czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość, a za jej organizację odpowiada dyrektor szkoły.

 

 

 

 

źródło informacji: www.gov.pl/web/edukacja/wiadomosci