Kto pójdzie do wojska?

4 lutego rozpoczyna się kwalifikacja wojskowa. Polega ona na ustaleniu kategorii zdolności do służby wojskowej. W tym celu w każdym powiecie powoływana jest Powiatowa Komisja Lekarska, która orzeka o zdolności do służby wojskowej, wydając stosowne orzeczenie lekarskie.

W Sanoku Powiatowa Komisja Lekarska będzie orzekać w budynku przy ulicy Jagiellońskiej 22 (po byłym Zespole Szkół nr 5) od 25 lutego do 29 marca.

 

W 2019 r. planuje się wezwanie:
– 12 376 mężczyzn urodzonych w 2000 r.;
– 2 968 mężczyzn urodzonych w latach 1995-1999, którzy zostali uznani przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolnych do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia (posiadają orzeczoną kat. zdolności B);
– 397 kobiet.
Łącznie: 15 741 osób.

W celu realizacji przedsięwzięć związanych z kwalifikacją wojskową na terenie województwa podkarpackiego powołano 22 Powiatowe Komisje Lekarskie.

Źródło: https://wszwrzeszow.wp.mil.pl/pl/articles6-aktualnosci/2019-01-21d-kwalifikacja-wojskowa-w-2019r/

Fot. pixabay.com