LGD „Zielone Bieszczady” ogłasza nabór wniosków

Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady” ogłasza nabory wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

[fb_button]

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2017 –  w zakresie: podejmowanie działalności gospodarczej

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2017 –  w zakresie: tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego 

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2017 – w zakresie: rozwijanie działalności gospodarczej


Pełna dokumentacja konkursowa wraz z dokumentami dodatkowymi znajduje się na stronie:

http://www.lgd-zielonebieszczady.pl/nabory.html

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze LGD.

Pliki do pobrania