LGD Zielone Bieszczady zaprasza na spotkania szkoleniowo-aktywizacyjne

Zaproszenie na spotkania szkoleniowo-aktywizacyjne

 

 

Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady” zaprasza wszystkich zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania w ramach działań:

 

  • zachowanie dziedzictwa lokalnego (projekt grantowy),
  • rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (projekt konkursowy),

do udziału w spotkaniach szkoleniowo-aktywizacyjnych dotyczących zasad przyznawania wsparcia oraz dokumentacji konkursowej; w szczególności przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe.

 

Program szkolenia:

 

  1. Spotkanie w sprawie projektu konkursowego (zakres według Rozporządzenia ws. Wdrażania*: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej ; limit środków 1 400 000,00 PLN)

 

8.45 – Rejestracja uczestników

9.00 – Omówienie zapisów wspólnych dla wszystkich rodzajów projektów.  Przedstawienie informacji na temat stanu wdrażania LSR oraz prezentacja aktualnego harmonogramu planowanych naborów wniosków w ramach wdrażania LSR.

9.30 – Omówienie zasad przyznawania pomocy, kryteriów wyboru oraz dokumentacji konkursowej, w tym wniosku o przyznanie pomocy oraz zapisów umowy o przyznanie pomocy.

11.00 – Przerwa kawowa

11.30 – Konsultacje indywidualne

 

  1. Spotkanie w sprawie projektu grantowego (zakres według Rozporządzenia ws. Wdrażania*: zachowanie dziedzictwa lokalnego; limit środków 200 000,00 PLN)

 

11.45 – Rejestracja uczestników

12.00 –  Omówienie zapisów wspólnych dla wszystkich rodzajów projektów.  Przedstawienie informacji na temat stanu wdrażania LSR oraz prezentacja aktualnego harmonogramu planowanych naborów wniosków w ramach wdrażania LSR.

12.30 – Omówienie zasad przyznawania pomocy, kryteriów wyboru grantobiorców oraz dokumentacji konkursowej, w tym wniosku o powierzenie grantu oraz umowy o powierzenie grantu)

14.00 – Przerwa kawowa

14.30 – Konsultacje indywidualne

 

 

 

* ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 10 sierpnia 2017 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

 

Miejsca i termin spotkań:

 

Gmina Data Miejsce
Olszanica 08.12.2017 Urząd Gminy w Olszanicy, Olszanica 81, 38-722 Olszanica
Sanok 12.12.2017 Urząd Gminy Sanok, ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok
Lutowiska 13.12.2017 Urząd Gminy w Lutowiskach, Lutowiska 14, 38-713 Lutowiska
Czarna 14.12.2017 Urząd Gminy Czarna, Czarna Górna 74, 38-710 Czarna
Tyrawa Wołoska 15.12.2017 Gminny Ośrodek Kultury, Tyrawa Wołoska 191, 38-535 Tyrawa Wołoska
Solina 19.12.2017 Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki, ul. Bieszczadzka 18, 38-610 Polańczyk
Ustrzyki Dolne 20.12.2017 Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych, ul. M. Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne

 

 

Z uwagi na duże zainteresowanie udziałem w szkoleniach prosimy o wcześniejszą rejestrację telefoniczną bądź e-mailową. Zapisy dokonywane są pod numerem tel.  13 471 1820  lub adresem e-mailowym: lgdzielonebieszczady@wp.pl.