List prezesa KRUS do rolników i dzieci

Wkrótce wakacje. Z tej okazji Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego już po raz kolejny propaguje zasady bezpiecznej pracy rolniczej oraz bezpiecznego przebywania w gospodarstwach rolnych nie tylko wśród rolników, ale także dzieci zamieszkujących na obszarach wiejskich.

Choć z roku na rok poprawia się bezpieczeństwo pracy w gospodarstwach rolnych, o czym świadczy zmniejszenie się liczby wypadków zgłaszanych do Kasy, to jednak wciąż dochodzi do wielu tragicznych zdarzeń, również z udziałem najmłodszych.

„Wasze dzieci najczęściej spędzają czas wolny od nauki w miejscu zamieszkania, a więc w pobliżu pracujących maszyn i urządzeń rolniczych, zwierząt hodowlanych i domowych, nawozów, paliw i innych substancji chemicznych stosowanych w procesie produkcji rolnej, w pobliżu dróg publicznych, zbiorników wodnych i obszarów leśnych. Dzieci często nie są świadome zagrożeń, które występują w środowisku pracy rolniczej. Pozostawiane bez właściwej opieki osób dorosłych stają się ofiarami wielu – tragicznych w skutkach – wypadków” – czytamy w liście Aleksandry Hadzik, prezesa KRUS, wystosowanego do rolników i dzieci z terenów wiejskich.

„Czas wakacji to także czas żniw i zbioru płodów rolnych – czytamy dalej w liście. – Zapewnijcie wcześniej Waszym dzieciom właściwą opiekę oraz przygotujcie miejsce do wypoczynku i zabawy z dala od części produkcyjnej gospodarstwa. Zachęcam Państwa do podnoszenia wiedzy na temat zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym poprzez udział w działaniach prewencyjnych Kasy i proszę, by motywowali Państwo również Wasze pociechy do udziału w inicjatywach skierowanych do najmłodszych. Z myślą o nich opracowaliśmy między innymi kurs e-learningowy Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy, który jest dostępny na stronie internetowej prewencja.krus.gov.pl Opracowany w nowoczesnej formie kurs ma na celu uświadomienie najmłodszym mieszkańcom wsi zagrożeń, jakie mogą wystąpić w gospodarstwie rolnym, a także uczy właściwych zachowań podczas przebywania na jego terenie”.