LISTY DLA ZIEMI w Gminie Sanok

Listy dla ziemi to kampania edukacyjna z zakresu ochrony środowiska,  skierowana do dzieci i do dorosłych, której pomysłodawcą jest Fundacja Ekologiczna ARKA. Gmina Sanok po raz kolejny przystąpiła do akcji Listy dla ziemi. W tym roku poruszony został temat gospodarki niskoemisyjnej oraz gospodarki odpadami w życiu codziennym. Zwiększenie wiedzy na temat skutków wynikających z palenia śmieci. Zwrócenie uwagi na problemy związane z wpływem zanieczyszczonego powietrza na nasze zdrowie oraz ograniczenie, ponowne wykorzystanie i recykling odpadów ze szczególnym uwzględnieniem segregacji. Fundacja przekazała materiały pomocnicze: plakaty, pakiety edukacyjne ze scenariuszami lekcji oraz ekologiczny papier listowy.

Pisanie listów zostało poprzedzone lekcjami edukacyjnymi, które przybliżyły dzieciom tematykę  niskiej emisji i związane z tym zagrożenia. Dzieci ze szkół podstawowych, po wprowadzeniu przez nauczyciela w tematykę pisały listy do dorosłych: rodziców, opiekunów, znajomych, przedstawiając w nich rady, pomysły dotyczące przeciwdziałania niskiej emisji, problemów związanych z zanieczyszczeniem powietrza  poprzez spalanie w piecach domowych odpadów oraz ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów, ponowne ich wykorzystanie i recykling odpadów. Starsi uczniowie pisali listy, młodsi malowali. Prace wykonane przez dzieci brały udział w konkursie zorganizowanym przez Urząd Gminy Sanok. Wśród nagrodzonych znaleźli się:

Klasa „0–  miejsce I – Antonina Lewicka – Szkoła Podstawowa w Trepczy, miejsce II – Karol Bartkowski – Szkoła Podstawowa w Falejówce, miejsce III – Henryk Winnicki –Szkoła Podstawowa w Trepczy

Klasa „I: miejsce I – Jessica Winkowska – Szkoła Podstawowa w Kostarowcach, miejsce II – Weronika Potomska – Szkoła Podstawowa w Srogowie Górnym, miejsce III – Patrycja Cieczka  – Szkoła Podstawowa w Dobrej

Klasa „II”: miejsce I – Milena Bajger – Filialna Szkoła Podstawowa w Czerteżu, miejsce II – Jakub Czaja – Szkoła Podstawowa w Falejówce, miejsce III – Maja Bober – Filialna Szkoła Podstawowa w Czerteżu

Klasa „III”: miejsce I – Patrycja Kurzyńska – Filialna Szkoła Podstawowa w Czerteżu, miejsce II – Emilia Fydrych – Szkoła Podstawowa w Strachocinie, miejsce III – Jakub Klimkowski – Szkoła Podstawowa w Kostarowcach

Klasa „IV”: miejsce I – Wiktoria Pastuszek – Szkoła Podstawowa w Dobrej, miejsce II – Marta Bartkowska – Szkoła Podstawowa w Falejówce, miejsce III – Oliwia DoboszSzkoła Podstawowa w Strachocinie

 

Klasa „V”: miejsce I – Aleksandra Błaszczak – Szkoła Podstawowa w Niebieszczanach, miejsce II – Karol Kosar – Szkoła Podstawowa w Pakoszówce, miejsce III – Weronika Michalska – Szkoła Podstawowa w Kostarowcach

Klasa „VI”: miejsce I – Ewa Kot – Szkoła Podstawowa w Prusieku, miejsce II – Paweł Szczujko – Szkoła Podstawowa w Trepczy, miejsce III – Hubert Bartkowski – Szkoła Podstawowa w Falejówce

Klasa „VII”: miejsce I – Amelia Piecuch – Szkoła Podstawowa w Falejówce, miejsce II – Damian Michalski – Szkoła Podstawowa w Kostarowcach, miejsce III – Piotrek Cap – Szkoła Podstawowa w Prusieku

Gratulujemy wyróżnionym.