LISTY DLA ZIEMI w Gminie Sanok

Listy dla ziemi to kampania edukacyjna z zakresu ochrony środowiska, skierowana do dzieci i do dorosłych, której pomysłodawcą jest Fundacja Ekologiczna ARKA. Gmina Sanok po raz kolejny przystąpiła do akcji Listy dla ziemi. W tym roku poruszony został temat gospodarki niskoemisyjnej oraz gospodarki odpadami w życiu codziennym. Zwiększenie wiedzy na temat skutków wynikających z palenia śmieci. Zwrócenie uwagi na problemy związane z wpływem zanieczyszczonego powietrza na nasze zdrowie oraz ograniczenie, ponowne wykorzystanie i recykling odpadów ze szczególnym uwzględnieniem segregacji. Fundacja przekazała materiały pomocnicze: plakaty, pakiety edukacyjne ze scenariuszami lekcji oraz ekologiczny papier listowy. Pisanie listów zostało poprzedzone lekcjami edukacyjnymi, które przybliżyły dzieciom tematykę niskiej emisji i związane z tym zagrożenia. Dzieci ze szkół podstawowych, po wprowadzeniu przez nauczyciela w tematykę pisały listy do dorosłych: rodziców, opiekunów, znajomych, przedstawiając w nich rady, pomysły dotyczące przeciwdziałania niskiej emisji,
problemów związanych z zanieczyszczeniem powietrza poprzez spalanie w piecach domowych odpadów oraz ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów, ponowne ich wykorzystanie i recykling odpadów. Starsi uczniowie pisali listy, młodsi malowali. Prace wykonane przez dzieci brały udział w konkursie zorganizowanym przez Urząd Gminy Sanok.
Nagrody: dyplomy i upominki, przyznawane były w każdej kategorii wiekowej. Wśród
nagrodzonych znaleźli się:
Klasa „0”: miejsce I – Amelia Bartkowska – Zespół Szkół -Szkoła Podstawowa i Gimnazjum
w Trepczy
miejsce II – Olivia Ryniak – Filialna Szkoła Podstawowa w Czerteżu;
miejsce III – Maksymilian Kucharski – Zespół Szkół -Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Trepczy
Klasa „I: miejsce I – Milena Patent – Szkoła Filialna w Sanoczku
miejsce II – Milena Bajger – Filialna Szkoła Podstawowa w Czerteżu;
miejsce III – Oliwia Mokrzycka – Szkoła Filialna w Sanoczku
Klasa „II”: miejsce I – Maciej Przystasz – Filialna Szkoła Podstawowa w Czerteżu;
miejsce II – Kacper Strzałka – Filialna Szkoła Podstawowa w Czerteżu;
miejsce III – Zosia Demkowicz – Zespół Szkół – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Dobrej
Klasa „III”: miejsce I – Kacper Żurek – Szkoła Podstawowa w Mrzygłodzie
miejsce II – Kinga Targowska – Niepubliczna Szkoła w Lalinie
miejsce III – Alicja Dąbrowiecka –
Filialna Szkoła Podstawowa w Czerteżu
Klasa „IV”: miejsce I – Natalia Nowak – Szkoła Podstawowa w Prusieku;
miejsce II – Karolina Buczek – Szkoła Podstawowa w Kostarowcach;
miejsce III – Michał Kus-  Szkoła Podstawowa w Prusieku

Klasa „V”: miejsce I – Paweł Indyk – Szkoła Podstawowa w Falejówce;
miejsce II – Patryk Stróżak – Szkoła Podstawowa w Prusieku
miejsce III – Marietta Pisula – Szkoła Podstawowa w Pakoszówce
Klasa „VI”: miejsce I – Jakub Korona – Szkoła Podstawowa w Prusieku;
miejsce II – Dominika Ogarek – Szkoła Podstawowa w Prusieku;
miejsce III – Angelika Jędrzejec – Szkoła Podstawowa w Prusieku
Gratulujemy wyróżnionym.