LKS Pisarowce

Historia klubu

Pierwsze zalążki sportu w Pisarowcach odnotowane zostały już w latach 1948/49, kiedy to młodzież przeważnie szkolna zaczęła grać w piłkę. Początkowo miejscami spotkań młodzieży były przydomowe podwórka i ogrody, następnie spotkania i rozgrywki przeniosły się na pastwisko wiejskie znajdujące się za rzeką Sanoczek. Z upływem czasu spotkania i treningi stawały się z dnia na dzień coraz aktywniejsze co zmuszało młodzież do podjęcia działań organizacyjnych. Pierwszymi osobami, którym piłka nożna stała się sprzymierzeńcem rozrywki i wykorzystania wolnego czasu była grupa kolegów szkolnych w osobach: Jan Gagatko, Jan Tomczewski, Jan Posadzki s. Katarzyny, Czesław Grzebień, Marian Wanielista, Wiktor Sieczkowski, Ryszard Posadzki i inni. Rosnące zainteresowanie piłką nożną zmusiło młodzież do pozyskania odpowiedniego miejsca na boisko sportowe wewnątrz wioski. W pierwszym kwartale 1950 roku grupa inicjatywna pod przewodnictwem Mariana Wanielisty zwróciła się z prośbą do Wielkiego Komitetu parcelacji majątku dworskiego o wydzielenie odpowiedniego placu pod boisko sportowe. Prośba zasiała przychylnie zaakceptowana przez członków tego Komitetu w osobach: Józef Grzebień, Władysław Mitrzyk, Michał Wanielista, Tomasz Posadzki, Franciszek Haduch ówczesny sołtys wsi. Chętna i żądna czynów młodzież zmobilizowała się i w dniu 28 marca 1950r. o godz. 14:50 przystąpiła do zbiorowego czynu w pracach przygotowawczych budowy boiska sportowego. Prace rozpoczęto od karczowania drzew owocnych i krzewów, wywożenia ziemi niwelacji płyty boiska. Wszystkie prace ziemne wykorzystywane były ręcznie przez grupę młodych zapaleńców w osobach: Jan Gagatko, Czesław Grzebień, Stanisława i Jan Tomczewski, Marian Wanielista, Jan Wołek, Kazimierz Wróblewski, Ryszard Posadzki, Szymon Grzebień, Wiktor Sieczkowski, Włodzimierz Nowosławski, Jan Posadzki s. Katarzyny, Franciszek Grzebień, Mieczysław Posadzki i inni. Prace trwały dwa miesiące, dodatkowo wybudowano bieżnię oraz tymczasowe boisko co umożliwiło zgłoszenie i rejestrację w drugim kwartale 1950 roku L. Z. S. Po rejestracji zespół otrzymał częściowo sprzęt sportowy, a o dodatkową pomoc zabiegano w Klubie Stal Sanok działającym przy S.F.A. “Autosan” skąd drużyna otrzymała używany sprzęt sportowy, co na owe czasy było dużym osiągnięciem. Znaczącą pomoc finansową świadczyli starsi opiekunowie m.in. z urządzanych zabaw tanecznych. Szkolenia i treningi odbywały się we własnym zakresie. Na mecze wyjeżdżano do ościennych miejscowości jak Zarszyn, Bażanówka, Trepcza, Dąbrówka, Milcza, Długie, Jaćmierz, Pielnia. Zawodnicy dowożeni byli transportem konnym – furmanką, niektórzy korzystali z własnych środków lokomocji – rowerów. Stopniowo ulegało poprawnie usprzętowienie klubu, a zawodnicy coraz bardziej widoczni byli na boiskach sportowych. Przez wiele lat trzon podstawowego składu drużyny piłkarskiej tworzyli zawodnicy rodzinnej wioski Pisarowce, choć również nie brakowało piłkarzy obcych z Nowosielec, Zarszyna, Dąbrówki, Sanoka, a nawet Zagórza. Dużą aktywność działań i pracy na rzecz sportu odnotowujemy w okresie lat 1952 – 1984. Pobudzeniem do odnowienia działalności sportowej w sposób kompleksowy zajęło się w czwartym kwartale 1996 roku.

W 2011 roku Prezesem został Jerzy Domaradzki, za którego kadencji klub osiągnął największe sukcesy w historii: dwukrotny awans do IV ligi Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej w Rzeszowie, Puchary Wójta Gminy i wiele innych sukcesów.

Opracował: Marian Wanielista

Rok założenia: 1950

Barwy: żółto zielone

Adres: Pisarowce 80, 38-530 Zarszyn

Prezes: Jerzy Domaradzki

W-ce prezes: Jacek Wróblewski

Sekretarz: Bogdan Rolnik