Lokalna Grupa Działania ZIELONE BIESZCZADY zaprasza na spotkanie informacyjne nt. naboru wniosków

Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady” zaprasza na spotkania szkoleniowo-informacyjne dotyczące konkursu grantowego  (II grant dla NGO– konkurs dla organizacji pozarządowych z zakresu: Zachowanie dziedzictwa lokalnego, Przedsięwzięcie: przygotowanie i wydanie materiałów promujących obszar LSR), pełna treść ogłoszenia została upubliczniona 11.12.2020 na naszej www w zakładce Nabory.

Termin i miejsce składania wniosków:

Od 31 grudnia 2020 r. do 21 stycznia 2021 r. w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

Limit dostępnych środków:
Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi 144 751,00 zł.

Ocena tego naboru zaplanowana została na luty 2021. Oczywiście wszystko zależeć będzie od przebiegu samego naboru oraz jakości złożonych wniosków.