Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Sanok na lata 2017 – 2023 zatwierdzony

Dnia 15 maja 2018 roku, Uchwałą nr 430/8938/18, Zarząd Województwa Podkarpackiego  w Rzeszowie wpisał „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Sanok na lata 2017-2023” do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa podkarpackiego.

[fb_button]

 

 

Do pobrania:

  1. Uchwała nr 430/8938/18, Zarządu Województwa Podkarpackiego

https://www.podkarpackie.pl/attachments/article/5435/uchwa%C5%82a%20430.pdf

2. Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Sanok na lata 2017-2023

http://gmina.sanok.com.pl/bip/atach/2/14/9383/rewitalizacja_Gm_Sanok.pdf