Małe projekty, duże efekty

Liderzy lokalnej społeczności korzystają z każdej możliwości pozyskania pieniędzy na rozwój swoich miejscowości. Dzięki puli pieniędzy z zakresu małych projektów z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich będzie można zrealizować wiele pomysłów.

„Trzymamy cały czas rękę na pulsie. Monitorujemy z jakiego źródła możemy pozyskać środki na rozwój naszych miejscowości. Skończyły się środki finansowe z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, które wykorzystaliśmy maksymalnie. Sięgamy teraz po inne możliwości, m.in. środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Dolina Sanu”- mówi Anna Hałas.

Jesteśmy zapleczem technicznym dla działających grup nieformalnych i stowarzyszeń na naszym terenie. W naszym biurze mamy centrum informacji na temat dofinansowań – informujemy o tym, co jest dostępne na ten moment, ale także jakie będą możliwości w przyszłości. Każdy kto zapuka do naszych drzwi, uzyska konstruktywną poradę i zostanie pokierowany do odpowiedniej instytucji” – mówi Alicja Pocałuń, Kierownik Biura LGD Doliny Sanu.

Cieszymy się, że aktywni mieszkańcy zgłaszają się do nas z prośbą o poradę. Nie spada zainteresowanie unijnymi dofinansowaniami na rozwój przedsiębiorstw, instytucji kultury, na aktywizację społeczności lokalnej, czy na doposażenie lokalnych stowarzyszeń, kół gospodyń, OSP i  klubów sportowych” – dodaje Diana Błażejowska, Specjalista ds. Wdrażania lokalnej strategii rozwoju.

Gmina za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Dolina Sanu” w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi oraz Małe Projekty pozyskała ponad 1 000 000 zł.

Oto kilka przykładów wykorzystania tych środków. W ramach zadania pn. Zagospodarowanie terenu w miejscowości Wujskie, przewiduje się: wykonanie kostki brukowej na pow. 27,50 m2, wykonanie tablicy informacyjnej dot. miejsca rekreacji, zakup bramek do piłki nożnej i piłko chwytów, zakup stołu do tenisa, zakup grilla ogrodowego, zakup stołów biesiadnych i parkingowych, zagospodarowanie terenu zielonego oraz zakup przenośnej toalety.

W ramach zadania pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Tyrawa Solna, przewiduje się: wykonanie tablicy informacyjnej dot. miejsca rekreacji, zakup bramek do piłki nożnej i piłkochwytów, zakup stołu do tenisa, zakup grilla ogrodowego, zakup ławek parkowych i koszy naśmieci, zakup elementów siłowni napowietrznej – orbitek, prasa nożna, zakup huśtawki drewnianej podwójnej, zagospodarowanie terenu zielonego pod pole namiotowe, zakup stojaka na rowery, zakup przenośnej toalety.

W ramach zadania pn. Zagospodarowanie małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Jędruszkowcachoraz wyposażenie świetlicy, przewiduje się: zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej (bilard, regały, krzesełka i stoliki, odbiornik TV), wykonanie tablicy informacyjnej dot. miejsca rekreacji, zakup bramek do piłki nożnej i piłko chwytów, zakup stołu do tenisa, zakup grilla ogrodowego, zakup stołów biesiadnych i parkingowych, zagospodarowanie terenu zielonego pod pole namiotowe, zakup przenośnej toalety.

W ramach projektu pn. Utworzenie pola namiotowego wraz z parkingiem oraz doposażenie terenu w elementy rekreacyjne w miejscowości Sanoczek, przewiduje się: wykonanie parkingu, doposażenie terenów zielonych w elementy rekreacyjne (stoły biesiadne, ławki parkowe, grill, gazony kwietnikowe), remont istniejącej toalety zewnętrznej.

Powyższe zadania uzyskały dofinansowanie w wysokości ok. 25 000,00 zł wnioski zostały złożone za pośrednictwem LGD Dolina Sanu w ramach osi 4 „Leader” działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.