“Mały Przedsiębiorca” w Szkole Podstawowej im. Świętego Andrzeja Boboli w Kostarowcach

W Szkole Podstawowej im. Świętego Andrzeja Boboli w Kostarowcach zakończono realizację projektu matematycznego „Mały Przedsiębiorca”, realizowanego od września bieżącego roku szkolnego w ramach V edycji Programu „mPotęga” – ogólnopolskiego konkursu grantowego organizowanego przez mFundację mBanku. Złożony przez szkołę wniosek uzyskał aprobatę organizatorów i otrzymaliśmy środki na realizację projektu,
w którym uczestniczyło 40 uczniów klas IV-VI.

Zarówno zajęcia pozalekcyjne z uczniami – warsztaty edukacyjne jak i wycieczki (do miejscowego sklepu, do Korczyny i do Krosna) miały na celu ukazanie wszechobecności matematyki w życiu społeczeństwa, zarówno we wszystkich dziedzinach gospodarczych, jak i w życiu codziennym, a więc motywowanie uczniów do wykorzystania wiadomości
i umiejętności matematycznych w sposób kreatywny, praktyczny i przydatny. Przyjazne i ciekawe dla uczniów metody i formy zajęć (min. gry i zabawy logiczne, łamigłówki i quizy) budziły duże zainteresowanie i aktywność oraz liczny w nich udział. Dzięki czemu możliwe było poszerzanie wiadomości i umiejętności matematycznych zdobytych na zajęciach edukacyjnych oraz wspieranie uzdolnień uczniów i rozwijanie ich zainteresowań. Uczniowie doskonalili umiejętności przeliczeń matematycznych, zamiany jednostek masy, długości, obliczeń pieniężnych, procentowych, działań na ułamkach zwykłych i liczbach dziesiętnych. Poznali również wykorzystanie programu komputerowego MS Excel – tworzenie arkusza kalkulacyjnego, listy zakupów, np. do własnego biznesu, oszacowywanie wydatków i dochodów oraz planowanie całego budżetu, np. rodziny lub własnego biznesu. Uczyli się tworzyć diagramy słupkowe i kołowe, wykresy, zestawienia, tabele i kosztorysy, co wykorzystali w przygotowaniu własnej prezentacji multimedialnej „ Mój biznes” lub „Budżet mojej rodziny”. Pozwalało to rozwijać i trenować nowatorskie umiejętności matematyczne, kształcić twórcze i logiczne myślenie oraz wdrażać uczniów do samokształcenia. Wykorzystywano do tego komputery i tablicę interaktywną.

Najlepsze prace otrzymały szczególne wyróżnienie i nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatora programu, podobnie jak pozostałe nagrody dla wszystkich uczestników projektu. Przyznano tytuły: „Bizneswoman Roku 2018”,„Biznesman Roku 2018”.

Ponadto, w związku ze Światowym Dniem Tabliczki Mnożenia (28.09.2018r.) w ramach projektu został wyłoniony „Szkolny Mistrz Tabliczki Mnożenia” – przeprowadzono pamięciowy quiz nie tylko na poprawność rozwiązań, a także na czas.

Podsumowaniem projektu była wycieczka do Fabryki Czekolady w Korczynie (jedynej w Polsce w stylu starej fabryki czekolady), gdzie uczniowie poznali szerokie i praktyczne wykorzystanie matematyki w przemyśle cukierniczym, uczestniczyli w warsztatach produkcji tabliczki czekolady i lizaka według własnego pomysłu i receptury. Zaś w Krośnie w Muzeum Rzemiosła mieli okazję poznać historię najstarszych rzemiosł i zawodów regionu. Całkowity koszt wycieczki również został sfinansowany ze środków grantowych przyznanych szkole.

Dyrekcja i nauczyciele prowadzący projekt oraz uczniowie i rodzice składają serdeczne podziękowania mFundacji za wkład w rozwój edukacji matematycznej uczniów naszej szkoły.