„Mały Wielki człowiek” ze Srogowa Górnego

Uczeń Szkoły Podstawowej w Srogowie Górnym Hubert Kosiarski został wyróżniony w VII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi to podstawa – środki chemiczne to nie zabawa”.[fb_button]

Organizatorem Konkursu była Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, przy wsparciu organizacyjnym Państwowej Inspekcji Pracy, pod patronatem  honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Patronat medialny sprawowały redakcje: dwutygodnika AGRO SERWIS, Telewizji Interaktywnej Agronews.com.pl, Tygodnika Poradnik Rolniczy, magazynu rolniczego Agro Profil oraz Gospodarz.pl Twój Portal Rolniczy.

Celem konkursu było promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich.  Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu pracy plastycznej, w dowolnej technice, w formacie A3, ilustrującej hasło konkursowe. Wszystkie zgłoszone prace oceniały komisje regionalne, a najlepsze prace ze wszystkich województw będą oceniane przez Centralną Komisję Konkursową.

Informację o konkursie rozpropagowała Pani Dyrektor SP w Srogowie Górnym Barbara Januszczak, a do konkursu zgłosił się uczeń klasy „0” Hubert Kosiarski. Na konkurs w województwie podkarpackim wpłynęło 1254 prace plastyczne z 206 szkół podstawowych. Praca zerówkowicza ze Srogowa Górnego znalazła uznanie Komisji Konkursowej i zdobyła wyróżnienie.

Uroczysta gala podsumowująca etap wojewódzki konkursu odbyła  się w dniu 9 czerwca 2017 w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie, podczas której autorom najlepszych prac  zostały wręczone dyplomy  oraz nagrody ufundowane przez organizatorów. Dzielny Hubert  nagrodę specjalną w postaci tableta otrzymał z rąk Pani Anny Hałas Wójta Gminy Sanok.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy.