Markowce: Ukończono pierwszy etap rewitalizacji parku

Zakończono I etap prac związany z „Rewitalizacją i zagospodarowaniem zabytkowego parku w Markowcach.
W ramach tego etapu usunięto 516 szt. samosiewów drzew i krzewów, usunięto starodrzew w ilości 4 szt., wykonano prace pielęgnacyjne w obrębie 330 drzew polegające na usunięciu posuszu, wykonaniu cięć technicznych i adaptacyjnych.
Usunięto pniaki oraz wykonano montaż wiązań na drzewach zabezpieczając w ten sposób ich korony, a także wykonano prace pielęgnacyjne w obrębie krzewów, obejmujące ich adaptację poprzez  przerzedzenie, nadanie kształtów oraz usunięcie suchych pędów.
Dzięki wyżej wymienionym pracom odsłonięty został niezwykle ciekawy park krajobrazowy o szczególnym tarasowym ukształtowaniu terenu, schodzący do malowniczej części potoka Sanoczek – kolejna perełka historii naszej gminy.

W ramach II etapu – wiosna 2020r., zostaną przeprowadzone prace związane z wykonaniem nowych nasadzeń, wysypaniem ścieżek spacerowych, ustawieniem tablic informacyjnych oraz ławeczek interaktywnych.

Z ogromną ciekawością czekamy na zakończenie projektu i oddanie mieszkańcom naszej gminy kolejnego parku, który umożliwi odpoczynek na łonie natury oraz zachwyci bywalców naturalnym bogactwem przyrodniczym.

Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Tytuł projektu: Rewitalizacja i zagospodarowanie zabytkowego parku w Markowcach w Gminie Sanok

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel projektu:

Wspieranie lokalnego rozwoju poprzez rewitalizację i zagospodarowanie zabytkowego parku w Markowcach w gminie Sanok.

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 02.2019 r.

Data zakończenia realizacji projektu: 06.2020 r.

Wartość projektu: 346 tys. zł

Dofinansowanie: 220 tys. zł