Marszałek Województwa Podkarpackiego informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie podziału województwa na obwody łowieckie

Marszałek Województwa Podkarpackiego obwieszczeniem z dnia 12 marca 2020 r. zawiadamia o zmianie treści projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie podziału województwa podkarpackiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów do kategorii, oraz o ponownym wyłożeniu zmienionego projektu do publicznego wglądu.

Zmieniony projekt zostanie ponownie wyłożony do publicznego wglądu w siedzibie Departamentu Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów (pokój nr 401 i 404) i umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Podkarpackiego pod adresem: https://bip.podkarpackie.pl/index.php/sprawy-do-zalatwienia-w-urzedzie/rolnictwo-i-ochrona-srodowiska/4886-podzial-wojewodztwa-podkarpackiego-na-obwody-lowieckie

Uwagi do projektu w zmienionym zakresie może wnieść każdy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej projektem w terminie od 23 marca do 14 kwietnia 2020 r. na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do obwieszczenia.

Pliki do pobrania