Medal Komisji Edukacji Narodowej dla Anny Hałas Wójta Gminy Sanok

Anna Hałas, Wójt Gminy Sanok znalazła się w gronie osób nagrodzonych Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Uroczystość wręczenia medali odbędzie się 24 października w siedzibie Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Rzeszowie. Medal Komisji Edukacji Narodowej to najwyższe odznaczenie resortowe nadawane są przez Ministra Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.

Anna Hałas została nim uhonorowana za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania oraz całokształt współpracy ze szkolnictwem podczas pracy w samorządzie lokalnym. Ta niezwykle miła wiadomość towarzyszyła zebranym w Urzędzie Gminy Sanok, dyrektorom i nauczycielom, którzy obchodzili niedawno swoje święto. Dzień Edukacji Narodowej co roku jest okazją, by wyróżnić i uhonorować nagrodami, tych pedagogów, którzy swoją pracą przyczyniają się do poprawy oferty edukacyjnej szkoły i jej wyników w konkursach i olimpiadach. Nauczyciele i dyrektorzy ze szkół Gminy Sanok również zostali nagrodzeni. Ci najbardziej zasłużeni odebrali dowody swoich zasług podczas uroczystości, która odbyła się 16 października w Sali Narad Urzędu Gminy w Sanoku, byli to: Pani Małgorzata Wileczek, Pani Renata Olejarczyk, Pan Andrzej Cecuła, Pan Marian Proćko, Pani Elżbieta Pomykała, Pani Krystyna Mateja, Pani Jolanta Carkowska, Pan Mariusz Sumara oraz Pan Jacek Olbert. Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.