MIĘDZYSZKOLNY KONKURS EKOLOGICZNY POD HASŁEM: „CZYSTE POWIETRZE-ZDROWY CZŁOWIEK” – rozstrzygnięty

Konkurs na najlepszy plakat skierowany był do uczniów szkół gimnazjalnych Gminy Sanok. Celem konkursu był wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska, w tym w obszarze ochrony powietrza, uwrażliwienie uczniów na zagrożenia jakie wynikają ze spalania odpadów w paleniskach domowych, zwrócenie uwagi na problemy związane z wpływem zanieczyszczonego powietrza na nasze zdrowie, mobilizowanie uczniów do samodzielnej pracy na temat ochrony powietrza atmosferycznego oraz rozwijanie własnej inwencji twórczej. W ramach konkursu nadeszło 9 ciekawych i barwnych prac. Jury starało się bardzo wnikliwie i rzetelnie ocenić prace, biorąc pod uwagę przede wszystkim zaangażowanie, pomysłowość, estetykę wykonania pracy i jej zgodność z tematyką.

Komisja Konkursowa ostatecznie, w dniu 16 stycznia 2017r. po długich dyskusjach i naradach, spośród nadesłanych prac wyróżniła 4 plakaty:

Zuzanna Radwańska – Zespół Szkół – Gimnazjum w  Strachocinie

Zosia Wacławska – Zespół Szkół – Gimnazjum w  Strachocinie

Justyna Dobrzańska – Zespół Szkół – Gimnazjum w Trepczy

Zuzanna Dąbrowska – Zespół Szkół – Gimnazjum w Strachocinie

Laureaci konkursu otrzymali nagrody rzeczowe w postaci plecaków. Wszyscy biorący udział otrzymali również dyplomy.

Wszystkim uczniom oraz zaangażowanym nauczycielom składamy serdeczne gratulacje i podziękowania za udział w konkursie ekologicznym.