Międzyszkolny konkurs pn. „Drzew nie wycinamy – makulaturę zbieramy.”

Konkurs został zorganizowany dla uczniów szkół podstawowych zarówno publicznych jak i niepublicznych Gminy Sanok. Celem konkursu było uświadomienie dzieciom i młodzieży potrzeby wprowadzania powszechnego recyklingu surowców wtórnych. Poprzez zbiórkę makulatury ratujemy drzewa oraz przyczyniamy się do zmniejszenia kosztów produkcji nowego papieru. Ponadto zmieniamy przyzwyczajenia osób starszych i wyrabiamy w młodym pokoleniu nawyk segregacji odpadów  w miejscach ich wytwarzania począwszy od rodzinnych domów i szkół.

Akcja została przeprowadzona w terminie od 10.10.2018r. do 31.10.2018r. Polegała na zebraniu przez uczniów jak największej ilości makulatury, która następnie została zważona i przeliczona na ilość uczniów uczęszczających do danej szkoły podstawowej.  Dodatkowo dzieci wykonały dowolną techniką  plakat formatu A3 promujący konkurs. Plakat został umieszczony przez cały okres trwania zbiórki w widocznym miejscu na terenie szkoły, a jego fotografię przesłano do Urzędu Gminy Sanok.

W konkursie wzięło udział 13 szkół podstawowych z Gminy Sanok.

Łącznie zebrano 7.720 kg makulatury.

Po zapoznaniu się z danymi dotyczącymi ilości zebranej makulatury w kg i po przeliczeniu tych ilości na jednego ucznia danej szkoły komisja konkursowa wyłoniła następujących zwycięzców, którym zostaną przyznane nagrody w postaci pomocy edukacyjnych lub sprzętu sportowego ufundowane przez Urząd Gminy Sanok:

– I miejsce – SP w Pakoszówce: 18,25 kg makulatury przypadające na 1 ucznia

– II miejsce – SP w Kostarowcach: 17,11 kg makulatury przypadające na 1 ucznia

– III miejsce – SP w Załużu: 13,69 kg makulatury przypadające na 1 ucznia

Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za zaangażowanie i czynny udział w konkursie.