Mieszkańcy Gminy Sanok będą spacerować po nowych chodnikach

W bieżącym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, Gmina Sanok dofinansowuje budowy chodników przy drogach wojewódzkich, powiatowych oraz buduje chodniki przy drogach gminnych.  W większości przypadków dotyczy to dróg, które projektowane były kilkadziesiąt lat temu i budowane bez przewidywanej konieczności tworzenia ciągów komunikacyjnych dla pieszych. Z tego też powodu obecne inwestycje są kosztowne i obejmują niejednokrotnie konieczność przebudowy zjazdów w celu uzyskania odpowiednich parametrów chodnika zgodnych z warunkami technicznymi.

Zakończyły się prace przy budowie chodnika w miejscowości Zabłotce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 886 Domaradz – Sanok w km 28+875÷29+010. Łącznie wybudowano 169mb chodnika. Ku końcowi zbliżają się też prace w Trepczy przy drodze powiatowej nr 2217R Jurowce – Trepcza od km 4+458 – 4+696. W ramach zadania powstanie chodnik o dł. 238mb oraz zatoka autobusowa. Na realizację powyższych inwestycji Gmina Sanok przeznaczyła ze środków własnych ok. 213 tys. zł.

W najbliższym czasie zostanie wyłoniony wykonawca, który wybuduje chodniki przy drogach powiatowych w Sanoczku i Czerteżu. Zadanie to zrealizowane zostanie w ramach projektu partnerskiego pn. „Wdrożenie zintegrowanego systemu ograniczenia niskiej emisji w ramach systemu transportu MOF Sanok-Lesko” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych przy drodze krajowej nr 28,
w Zabłotcach i Pisarowcach, także GDDKiA buduje nowe chodniki. W Zabłotcach powstanie ponad 200 metrów chodnika po lewej stronie, jadąc w kierunku Sanoka. Natomiast
w Pisarowcach wybudowane zostanie ok. 900 m chodnika przez tzw. „pisarowską górę”. Będzie to znaczne ułatwienie dla pieszych, którzy przy mocno ruchliwej drodze musieli korzystać z wąskich poboczy.

Dzięki powyższym inwestycjom zrobi się znacznie bezpieczniej, tym bardziej, że w niektórych miejscach brakowało bezpiecznego przejścia. Budowa chodników na terenach wiejskich jest ważna ze względu na poprawę bezpieczeństwa pieszych użytkowników, którzy korzystając z ruchliwych dróg udają się do ważnych miejsc w swoich miejscowościach. Szczególnie ważne jest zapewnienie bezpiecznego dojścia do szkół i przedszkoli.