Misja S@nok – rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Sanok

 

 

 

Gmina Sanok otrzymała dofinansowanie w wysokości 127 tys. zł na realizację projektu pn. „Misja S@nok – rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Sanok”, którego celem jest wzrost kompetencji cyfrowych 228 mieszkańców Gminy Sanok w wieku 25-74 lata. Pozyskane środki  w całości pokrywają koszt realizacji przedsięwzięcia.[fb_button]
Projekt realizowany jest w ramach konkursu grantowego FRDL Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji pn. „e- MISJA– Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie 3.1: „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Głównym celem projektu jest wzrost kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Sanok.

Cele szczegółowe projektu to:

  • Wzrost kompetencji cyfrowych 228 mieszkańców Gminy Sanok w wieku 25-74 lata w okresie realizacji projektu.
  • Podniesienie potencjału dydaktycznego w zakresie kompetencji cyfrowych Gminy Sanok.

Projekt zakłada realizację szkoleń w obszarze kompetencji cyfrowych obejmujących takie tematy jak:

  • „Rodzic w Internecie”
  • „Moje finanse i transakcje w sieci”
  • „Mój biznes w sieci”
  • „Działam w sieciach społecznościowych”,
  • „Tworzę własną stronę internetową (blog)”
  • „Rolnik w sieci”,
  • „Kultura w sieci”

Ponadto, za środki grantowe zakupionych zostanie 13 laptopów z oprogramowaniem oraz rzutnik multimedialny, sprzęt po zakończeniu projektu zostanie przekazany do Szkoły Podstawowej w Trepczy, która jest głównym koordynatorem projektu. Warunkiem otrzymania laptopów jest przeszkolenie 228 osób.
Efektem realizacji projektu będzie wzrost kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Sanok, jak również podniesienie potencjału dydaktycznego Szkoły Podstawowej w Trepczy.
Szkolenia będą prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów a uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe i catering.

Już wkrótce rozpoczniemy rekrutację.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych rozwojem swoich kompetencji cyfrowych.