Modernizacja stadionów sportowych w Strachocinie i w Niebieszczanach w ramach programu „Sportowa Polska 2021”

Gmina Sanok złożyła wniosek do Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu o dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach programu „Sportowa Polska program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej edycja 2021”.
Złożony wniosek dotyczy modernizacji infrastruktury sportowej na terenie Gminy Sanok, a konkretnie modernizacji stadionów sportowych w miejscowościach Strachocina i Niebieszczany.

Zadanie nr 1: „Modernizacja stadionu sportowego w Strachocinie”: Zakres prac inwestycyjnych obejmie przede wszystkim wykonanie nowej nawierzchni trawiastej boiska, zamontowanie nowych bramek i piłkochwytów, wykonanie wiaty dla zawodników rezerwowych, całkowitego ogrodzenia terenu stadionu oraz oświetlenia boiska.
Prace projektowe związane z modernizacją stadionu mają na celu poprawę bezpieczeństwa zarówno graczy, jak i widzów (kibiców), podniesienie komfortu gry, polepszenie estetyki obiektu, a ponadto jego zabezpieczenie przed osobami postronnymi oraz zwierzyną leśną, która obecnie swobodnie może wchodzić na teren boiska i powodować szkody (niszczyć nawierzchnię trawiastą płyty boiska, uszkadzać siatki piłkochwytów itp.)

W ramach inwestycji przewidywana jest także modernizacja budynku szatniowo-sanitarnego: m.in. wymiana dachu, docieplenie budynku, nowa elewacja, a także obróbki blacharskie. Wewnątrz budynku wykonana zostanie m.in. nowa instalacja wodno-kanalizacyjna wraz z białym montażem, instalacja elektrycznego centralnego ogrzewania (panelowe grzejniki elektryczne) oraz przebudowa instalacji elektrycznej.

Stadion sportowy w Strachocinie

Zadanie nr 2 – Modernizacja stadionu sportowego w Niebieszczanach: zakres prac inwestycyjnych obejmuje prace budowlane i pielęgnacyjne m.in. wykonanie nawierzchni boiska trawiastego – zdjęcie warstwy ziemi nieurodzajnej, wykonanie warstwy odsączającej, położenie siatki przeciw kretom, rozścielenie warstwy ziemi urodzajnej i obsianie boiska trawą. Boisko zostanie wyposażone w dwie nowe profesjonalne bramki do piłki nożnej i  piłkochwyty, powstanie 10-cioosobowa wiata dla zawodników rezerwowych i zostaną wyremontowane ławki dla kibiców. Pełnej funkcjonalności stadionu dopełni oświetlenie wokół boiska oraz nowe ogrodzenie terenu.

Stadion sportowy w Niebieszczanach

Przewidywany termin rozpoczęcia prac to początek października 2021 r. – zakończenie listopad 2022 r.