Możesz mieć realny wpływ na strategię rozwoju Gminy Sanok – zgłoś propozycję projektu do realizacji

 

 

ANKIETA on-line