Na sportowo jest zdrowo – Szkolny/Przedszkolny Program Wychowania Zdrowotnego

Szanowni Państwo,

zapraszamy szkoły i przedszkola do udziału w konkursach.

Celem konkursów jest wskazanie, jak ważną rolę w życiu ucznia pełni edukacja prozdrowotna w szkole oraz promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia.

Aby przejść do strony z informacjami lub na formularz zgłoszenia należny kliknąć na nazwę konkursu:

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 31 października 2019 r.

Polecamy Państwa uwadze te pożyteczne projekty.

Materiały nadesłane.