Mamy wolne miejsca! Nabór uzupełniający – wymiana kotłów

Gmina Sanok ogłasza nabór uzupełniający do projektu „Gmina Sanok bez smogu – wymiana kotłów c.o. i pieców” z unijnym dofinansowaniem do 85% kosztów kwalifikowanych. Wymianie podlegają stare, tradycyjne piece na paliwo stałe (drewno, węgiel) na wysokosprawne kotły gazowe lub biomasę (pellet).

 

 

 

Osoby chętne otrzymają do 85% dofinansowania unijnego (wartości netto) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Nabór będzie prowadzony od dnia 26.08.2020 r. w trybie ciągłym w Urzędzie Gminy Sanok.

Osoby zainteresowane powinny spełniać następujące warunki:

  • nieruchomość, na której wykonana ma być instalacja położona jest na terenie gminy Sanok,
  • stan prawny nieruchomości, na której wykonana ma być instalacja jest uregulowany – mieszkaniec posiada prawo do dysponowania nieruchomością bezterminowo lub co najmniej do 31 grudnia 2026 roku (okres trwałości projektu),
  • tradycyjny kocioł na paliwo stałe zostanie zlikwidowany,
  • nie ma nieuregulowanych, a wymagalnych zobowiązań wobec Gminy,
  • w budynku, w którym będzie montowane nowe źródło ciepła w okresie ostatnich 10 lat były przeprowadzone inwestycje mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej budynków (np.: docieplenie ścian, fundamentów, stropów, wymiana stolarki okiennej, wymiana drzwi zewnętrznych, wymiana oświetlenia budynku na energooszczędne, wymiana sprzętów domowych na energooszczędne itp.).

Uczestnik projektu pokrywa 15% kosztów kwalifikowanych, całość kosztów niekwalifikowanych (podatek VAT w całości, koszty dokumentacji) oraz koszt weryfikacji technicznej budynku 90,00 zł brutto.

Mieszkańcy zainteresowani udziałem w projekcie powinni złożyć:

  • DEKLARACJĘ UCZESTNICTWA W PROJEKCIE wraz z kopią dokumentów potwierdzających własność
  • UMOWĘ UŻYCZENIA podpisaną jednostronnie
  • ZLECENIE WERYFIKACJI

Deklaracje będą przyjmowane w Urzędzie Gminy Sanok, V piętro od dnia 26.08.2020 r.  w trybie ciągłym – złożenie deklaracji nie gwarantuje udziału w projekcie.

Informacja telefoniczna: 13 46 56 551 wew. 101

 

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa III Czysta Energia, działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałanie 3.3.1. Realizacja planów niskoemisyjnych wymiana kotłów.

 

Pliki do pobrania