Nabór wniosków w programie Czyste Powietrze wznowiony

Wojewódzkie fundusze od poniedziałku, 21 stycznia wznowią nabór wniosków o dofinansowanie. Przerwa w ich przyjmowaniu wynikała z konieczności przeprowadzenia niezbędnej aktualizacji programu priorytetowego Czyste Powietrze oraz dostosowania systemów informatycznych do zmian w powszechnie obowiązującym prawie.

 

– Przerwa w naborze wniosków miała charakter przejściowy i wynikała z wejścia w życie ustawy wprowadzającej termomodernizacyjną ulgę podatkową oraz dostosowania systemu informatycznego. Była to swego rodzaju przerwa techniczna – tłumaczy minister środowiska Henryk Kowalczyk. – Trwają ostatnie testy informatyczne. Od najbliższego poniedziałku zachęcam wszystkich obywateli do składania wniosków. Naszym wspólnym celem jest poprawa jakości powietrza w Polsce. Działamy z myślą o przyszłych pokoleniach.

Do 31 grudnia 2018 r. Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej łącznie w całym kraju przyjęły formalnie ponad 25 tysięcy wniosków, które podlegają obecnie weryfikacji przez WFOŚiGW. Pierwsze umowy z beneficjentami są już podpisywane.

– Największe zainteresowanie programem jest na Śląsku i Mazowszu, gdzie złożono odpowiednio – ponad 3,5 tys. oraz ponad 2,3 tys. wniosków. Do17 stycznia podpisano przeszło sto umów na kwotę ponad 1 mln zł dofinansowania – podkreślił prezes zarządu NFOŚiGW Kazimierz Kujda.

Program Czyste Powietrze będzie realizowany przez dziesięć lat, a łączne działania w jego ramach to kwota ponad 103 mld zł. Zakłada się, że termomodernizacji zostanie poddanych ponad 4 mln domów jednorodzinnych. Celem programu jest m.in. zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez likwidację nieefektywnych i przestarzałych źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Źródło: NFOŚiGW, http://samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_centralne/188805/Nabor-wznowiony–Nabor-wnioskow-w-programie-Czyste-Powietrze-wznowiony