Nadal można korzystać z alarmowego telefonu wsparcia w GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku od momentu ogłoszenia stanu epidemiologicznego i epidemii przez cały okres wykonuje wszelkie obowiązki związane z bieżącą realizacją ustaw.
Od 12 marca br. dla wszystkich osób przebywających w kwarantannie, ale również wymagających wsparcia – starszych, samotnych, niepełnosprawnych, uruchomiono telefon alarmowy czynny:

 codziennie od pon -pt. oraz w soboty, niedziele i święta 

   od godz. 7.30 – 19.00

  • Od 12 marca do dnia dzisiejszego, pracownicy Ośrodka otrzymali  27 zgłoszeń dotyczących miejsca kwarantanny i udzielenia wsparcia;
  • Ostatecznie udzielono wsparcia 2 osobom pozostającym w kwarantannie. Pozostałe osoby 20 osób udało się do miejsca zamieszkania, natomiast 3 osoby po otrzymaniu adresów miejsca kwarantanny samodzielnie opłaciły pobyt w kwarantannie;
  • W tym samym czasie pracownicy socjalni otrzymali 417 zgłoszeń o udzielenie pomocy w formie różnych świadczeń – zasiłków okresowych, stałych, żywności;
  • Pomocy udzielono 385 rodzinom, w których zamieszkuje 1 012 osób;
  • Dział świadczeń rodzinnych i wychowawczych na bieżąco realizował przyznawanie świadczeń rodzinnych, opiekuńczych i wychowawczych (500+). W sprawach tych wydano 126 decyzji administracyjnych
  • W związku ze zmianami przepisów prawa dot. szczegółowych rozwiązań w sprawie COVID-19 zmieniono 87 decyzji i przedłużono wypłaty zasiłków pielęgnacyjnych i świadczeń związanych z niepełnosprawnością.

W chwili obecnej pracownicy Ośrodka weryfikują dane osób, które wskutek epidemii utraciły dochody tj. obniżka wynagrodzenia, zawieszenie prowadzonej działalności gospodarczej – ustalając prawo do świadczeń rodzinnych.

Od dnia 12 marca br. zawieszone są zajęcia prowadzone w Klubie Senior + w Mrzygłodzie.

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerami telefonu:

509 633 886

lub

13 46 56584  w sprawie pomocy społecznej

    13 46 56571  w sprawie świadczeń rodzinnych