Nagrody Wójta Gminy Sanok wręczone

Dzień Komisji Edukacji Narodowej potocznie zwany Dniem Nauczyciela, to święto o szczególnym znaczeniu społecznym. Święto ustanowione jako ukłon w stronę polskiej oświaty, przede wszystkim zaś nauczycieli, którzy odgrywają w niej najważniejszą rolę. To także okazja do  nagrodzenia osiągnięć wyróżniającej się kadry.

15 października w sali narad Urzędu Gminy w Sanoku odbyło się uroczyste spotkanie z dyrektorami, nauczycielami i pracownikami oświaty. Podczas spotkania Pani Wójt Anna Hałas wręczyła nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej oraz wychowawczej.

W roku bieżącym doceniono pracę dziewięciu osób w tym siedmiu nauczycieli oraz dwóch dyrektorów. Do życzeń dla całego grona pedagogicznego złożonych przez Panią Wójt Annę Hałas dołączyła także Dyrektor Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych (SAPO) – Pani Anna Liszka.

Nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

Wszystkim nauczycielom oraz pracownikom obsługi szkół zatrudnionym na terenie Gminy Sanok w podziękowaniu za trudną pracę, polegającą na kształceniu serc i umysłów młodych osób, życzymy dużo radości, wytrwałości oraz sukcesów zawodowych.