„Naród, który nie zna swojej przeszłości, umiera i nie buduje przyszłości”- Jan Paweł II

W niedzielę, 12 listopada, w Strachocinie odbyły się oficjalne uroczystości związane z 99. rocznicą Odzyskania Niepodległości. Obchody Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęły się o godz. 16.00 w Wiejskim Domu Kultury. Uroczystości rozpoczęła Wójt Gminy Sanok Anna Hałas od przemówienia, które skłaniało do refleksji nad polskimi dziejami w drodze do suwerenności i zwycięstwa oraz było wyrazem szacunku dla bohaterów i najważniejszych wartości.

Na szczególna pochwałę zasługuje młodzież Szkoły Podstawowej w Strachocinie, która godnie oraz z właściwym szacunkiem i powagą uczestniczyła w obchodach Święta Niepodległości. Przygotowana przez nich „Lekcja historii” ukazywała różne spojrzenia na patriotyzm wśród współczesnej młodzieży.

Występy zespołu muzycznego oraz orkiestry dętej z Pakoszówki nie tylko uświetniły uroczystości, ale nadały im odpowiednia oprawę i rangę.

Widzowie wysłuchali spektaklu słowno-muzycznego, przepełnionego zadumą i refleksjami na temat wolności, ojczyzny, pokoju, nagradzając wykonawców gromkimi brawami.

Organizatorami tegorocznych obchodów był Wójt Gminy Sanok, Szkoła Podstawowa w Strachocinie oraz Gminny Ośrodek Kultury.