Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków o dotacje w programach “EtnoPolska” oraz “Ojczysty- dodaj do ulubionych”

Dziedzictwo kulturowe jest dla Ciebie ważne? Chciałbyś pielęgnować polskie tradycje i zachować wartości przekazywane z dziada pradziada? Szanujesz język ojczysty i chciałbyś przekazać innym prawidłową postawę wobec języka polskiego?

Te programy są dla Ciebie!

Narodowe Centrum Kultury zaprasza do składania wniosków
na dotacje w programach

EtnoPolska oraz Ojczysty – dodaj do ulubionych

O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się  samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe, koła gospodyń wiejskich, kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne, a także podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego.

Dla zainteresowanych więcej szczegółowych informacji w linku poniżej:

https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/etnopolska/o-programie

https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/ojczysty-dodaj-do-ulubionych/o-programie

 

Zachęcamy szczególnie Panie z Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Sanok 🙂