Narodowe Czytanie w Bibliotece w Pisarowcach

W Pisarowcach  6 września po raz siódmy odbyło się Narodowe Czytanie. W tym roku zaproszony do wspólnego czytania prezes OSP w Pisarowcach podczas spotkania zorganizowanego przez Bibliotekę Gminną w Pisarowcach  w SP im.M. Konopnickiej w Pisarowcach odczytał fragment noweli „Dym”, gdyż – jak napisał w swym zaproszeniu do tegorocznej edycji pan  prezydent Andrzej Duda – jej zwięzła forma idzie w parze z mistrzostwem stylu i plastycznością, która pozostawia w umysłach czytelników niezapomniane wrażenia, a poza tym autorka wybranego do wspólnego czytania tekstu jest patronką miejscowej szkoły.  Na pamiątkę wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali odcisk pieczęci przesłanej przez kancelarię prezydenta RP z okolicznościowym

exlibrisem, zaś uczniom z okazji rozpoczętego nowego roku szkolnego 2019/2020, aby byli lepiej  widoczni podczas drogi do szkoły i podczas powrotów z niej do domów dodatkowo wręczono przekazane do OSP Pisarowce przez WORD w Krośnie  opaski odblaskowe.