Nie daj się zaskoczyć! Weź udział w bezpłatnym kursie samoobrony

Zapraszamy mieszkańców gminy Sanok: dzieci, młodzież i osoby dorosłe do udziału w 10-cio godzinnym kursie samoobrony.

Zajęcia będą realizowane w miejscowościach, w których skompletują się 15-osobowe grupy szkoleniowe. Uczestnicy kursu zdobędą niezbędne umiejętności, które pomogą im zadbać o bezpieczeństwo swoje i najbliższych.

Zapisy przyjmowane są w biurze Lokalnej Grupy Działania Dolina Sanu w Sanoku, ul. Kościuszki 23, pokój 511 oraz telefonicznie: 13 465 65 80 (w. 105).

Zajęcia finansowane są ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitancjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości a prowadzone w ramach projektu pn. „Wiem. Reaguję. Przeciwdziałam!”.

Projekt ma na celu wspieranie aktywności i szeroko pojętych działań informacyjnych, wychowawczych i socjalizacyjnych a także podnoszenie świadomości społecznej, stanu wiedzy na temat zagrożeń i kształtowanie pozytywnych postaw moralnych i społecznych. Na realizację działań Lokalna Grupa Działania Dolina Sanu pozyskała dofinansowanie w wysokości ponad 230 tys. zł.