Niebawem rozpocznie się budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w miejscowości Strachocina

W dniu dzisiejszym, w Urzędzie Gminy Sanok podpisano umowę na wykonanie zadania pn. Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w miejscowości Strachocina w Gminie Sanok”, dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
W imieniu Gminy Sanok umowę podpisała Wójt Gminy Sanok Anna Hałas, natomiast w imieniu wykonawcy – Edward Kwiek Zakład Instalacyjno-Budowlany ul. Rzeszowska 60, 38-120 Czudec. Na sfinansowanie w/w zamówienia pierwotnie Gmina Sanok zamierzała przeznaczyć kwotę 3 965 000,00 zł, natomiast oferta wybrana w nieograniczonym postępowaniu przetargowym wyniosła 2 802 192,99 zł. Przedsięwzięcie obejmie budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie miejscowości Strachocina o łącznej długości prawie 20 km (ponad 15 km sieci wodociągowej i 4 km przyłączy wodociągowej).
Jeszcze w tym miesiącu nastąpi przekazanie placu budowy i uroczysta inauguracja. Zgodnie z umową, planowany termin zakończenia inwestycji nastąpi końcem listopada 2021 r.