Niepodległość znaczy wolność, słowa najpiękniejsze – uroczystości w Prusieku

Obchody Jubileuszu 100 – lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości w Prusieku rozpoczęły się uroczystą Eucharystią w kościele parafialnym sprawowaną przez ks. prałata Waldemara Janigę oraz ks. proboszcza Leszka Wałczyka, po której nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej z napisem: „Pamięci Polskich Bohaterów, którzy walczyli o wolność i niepodległość Ojczyzny, cierpieli, przelewali krew, oddawali życie, byli zsyłani i deportowani – parafianie z Prusieka. Wyjątkową oprawę Mszy świętej zapewniła obecność pocztów sztandarowych: OSP ze Zboisk oraz Zespołu Szkół z Pobiedna.[fb_button]

Następnie w Wiejskim Domu Kultury w Prusieku, na tle biało- czerwonej dekoracji, odbyła się niecodzienna lekcja historii, której hasłem przewodnim były słowa: Kiedy myślę… Polska”, poprzedzona odśpiewaniem hymnu państwowego.

Przygotowany, przez uczniów szkoły podstawowej pod kierunkiem nauczycieli, program artystyczny oparty na słowie mówionym i śpiewanym, filmie, fotografiach ukazujących małą ojczyznę, miejsca sercom bliskie” oraz tańcach narodowych, dostarczył chwil pełnych refleksji, wzruszeń, ale i radości z faktu, że 100 lat temu, w jesienny dzień, odwróciła się karta polskiej historii. W uroczystości uczestniczyli: Wójt Gmina Sanok Anna Hałas, radny Jan Dzierżawski, sołtys Prusieka Jacek Sroka, przewodnicząca KGW w Prusieku Daniela Tymczak oraz emerytowani nauczyciele i pracownicy SP w Prusieku i FSP w Sanoczku.

Na zakończenie uroczystości Samorząd Uczniowski z okazji przypadającego na 14 października Dnia Edukacji Narodowej złożył wszystkim nauczycielom, wychowawcom i pedagogom życzenia. Rada Rodziców SP w Prusieku przygotowała poczęstunek dla zaproszonych gości.