Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

W razie nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia pacjent może skorzystać z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej świadczonej w SPZOZ w Sanoku, od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy.

Świadczenia medyczne są udzielane na parterze budynku głównego szpitala w Sanoku przy ulicy 800-lecia (wejście naprzeciwko podcieni).

Dyżurujący lekarz udziela porad nie tylko w warunkach ambulatoryjnych i telefonicznie (tel. 13 46 561 62), ale również w domu pacjenta, w przypadkach medycznie uzasadnionych.

Dla kogo pomoc?

Z pomocy lekarza i pielęgniarki można skorzystać w razie nagłego zachorowania i pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie występują objawy sugerujące bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek na zdrowiu, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy oraz, gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna skierowana jest do mieszkańców Sanoka oraz gmin Sanok, Besko, Bukowsko, Zarszyn i Tyrawa Wołoska.

Świadczenia tego typu są udzielane, aby zredukować liczbę niepotrzebnych wizyt na SOR-ze.

Pamiętajmy, że szpitalny oddział ratunkowy nie jest przychodnią podstawowej opieki zdrowotnej, ani przychodnią specjalistyczną. Dlatego też nie korzystajmy z niego, aby otrzymać na przykład receptę na stosowane leki przewlekłe, skierowanie na konsultacje specjalistyczne i badania dodatkowe, czy zwolnienie lekarskie niezwiązane ze stanem nagłego zagrożenia zdrowotnego.