Nowa Strategia Rozwoju Gminy Sanok na lata 2021-2027. Mieszkańcu Twój głos ma znaczenie!

Szanowni Mieszkańcy;

Gmina Sanok przystępuje do opracowania kluczowego gminnego dokumentu planistycznego tj. “Strategii Rozwoju Gminy Sanok na lata 2021-2027”.
Strategia Rozwoju Gminy jest dokumentem, który wskazuje kierunki rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego gminy, pozwala sięgnąć po środki finansowe na ważne projekty m.in. z zakresu szeroko pojętej infrastruktury społecznej w nowej perspektywie unijnej, a co więcej za pomocą przeprowadzonych konsultacji (ankiety) pozwala poznać najpilniejsze potrzeby mieszkańców.

W związku z powyższym, zwracam się do Państwa z prośbą o czynny udział w badaniu ankietowym. Niech wspólna praca nad dokumentem będzie okazją do poznania Państwa potrzeb i oczekiwań dotyczących zarówno obecnego, jak i przyszłego rozwoju naszej małej Ojczyzny – Gminy Sanok.

 Wójt Gminy Sanok
Anna Hałas

ANKIETA dla mieszkańca