Nowe ogrodzenie wokół Wiejskiego Domu Kultury w Kostarowcach

Zakończono I etap prac związanych z budową ogrodzenia Wiejskiego Domu Kultury w Kostarowcach.
W ramach zadania wykonano całość ogrodzenia od strony drogi powiatowej Czerteż-Strachocina oraz wzdłuż drogi gminnej. Łącznie zostało wykonane 150 mb ogrodzenia wraz z montażem dwóch bram wjazdowych. Wykonane prace przy zabezpieczeniu terenu domu ludowego w Kostarowcach, umożliwią mieszkańcom sołectwa i całej Gminy Sanok bezpieczne korzystanie z obiektu i dodatkowo zabezpieczą teren przed wejściem osób nieuprawnionych. Koszt ogrodzenia wyniósł
46 800 zł brutto.