Nowe stroje ludowe dla Koła Gospodyń Wiejskich w Pakoszówce!

Narodowe Centrum Kultury rozstrzygnęło nabór do programu dotacyjnego “Kultura – Interwencje” finansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Celem programu było tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze, a także upamiętniania polskiego dziedzictwa historycznego na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym.
W gronie 277 zwycięskich beneficjentów w całym kraju, znalazło się Koło Gospodyń Wiejskich z Pakoszówki, któro otrzymało wsparcie finansowe w wysokości 42 000 zł na zakup tradycyjnych strojów ludowych.

KGW w Pakoszówce powstało w 1922 roku, ma bogatą prawie 100-letnią historię. Postrzegane było jako jedno z bardziej aktywnych kół na terenie powiatu i gminy Sanok. Inspirowane dawną tradycją, stara się być dziś nadal aktywne i pełne nowych inicjatyw. Dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Centrum Kultury, KGW w Pakoszówce miało możliwość zakupu kompletnych strojów ludowych zgodnych z kanonami regionalnej sztuki ludowej. Nowe tradycyjne stroje będą bez wątpienia nie tylko wizytówką miejscowości Pakoszówka i Gminy Sanok, ale pozwolą też pięknie reprezentować i promować kulturę i tradycję na różnych wydarzeniach i imprezach regionalnych.

 

źródło: nadesłane KGW Pakoszówka