Nowe zasady zgłaszania szkód łowieckich

Wójt Gminy Sanok informuje, że z dniem 23.08.2018 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw.

Zgodnie z art. 46 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 ww. ustawy, szacowania szkód, o których mowa w ust. 1 a także ustalania wysokości odszkodowania dokonuje zespół składający się z przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego; przedstawiciela dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego; właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda. Zgodnie z art. 46 ust. 3 Ustawy prawo łowieckie, wniosek o szacowanie szkód, o którym mowa w ust. 1, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów składa do dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego.

Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

Pisemne wnioski o szacowanie szkód łowieckich na terenie Gminy Sanok należy przesyłać na poniższe adresy Kół Łowieckich:

  1. Koło Łowieckie „Sęp” w Sanoku – Niebieszczany 98, 38-500 Sanok
  2. Koło Łowieckie „Towarzystwo Łowieckie Bieszczady” – ul. Okrzei 5, 38-500 Sanok
  3. Koło Łowieckie „Żubr” w Sanoku – Sanoczek 30, 38-500 Sanok
  4. Koło Łowieckie „Darz Bór” w Sanoku – Trepcza, ul. Sanocka 63, 38 -500 Sanok
  5. Koło Łowieckie „Jarząbek” w Sanoku – ul. Stróżowska 36, 38-500 Sanok
  6. Koło Łowieckie „Bażant” w Brzozowie – Boh. II Wojny Światowej 8, 36-200 Brzozów
  7. Koło Łowieckie „Ryś” w Lesku – Bezmiechowa Górna 50, 38-600 Lesko

 

 

Pliki do pobrania